Reglamentos Karts

  • Reglamento General Karts - 2020

  • Reglamento Karts 50 c.c.

  • Reglamento Karts 60 c.c.

  • Reglamento Karts KT 100 c.c.

  • Ficha técnica X30 Tag 125 c.c.

  • Ficha Técnica Vortex 100 c.c.

  • Anexo Reglamento Kartismo Nacional